Cầu siêu cho hương linh: Phan Văn Trưởng - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Phan Van Truong - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Phan Văn Trưởng, P/D Chưa có, Sinh: 1936, Mất: 30/6/2016, Hưởng Thọ: 81 tuổi, cư ngụ 175 Trần Bình Trọng Q5 được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.