Cầu siêu cho hương linh: Quách bảo linh - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Quach bao linh - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Quách bảo linh, P/D Gạo gạo, Sinh: 20/03/2018, Mất: 20/03/2018, Hưởng Thọ: 1 tuổi, cư ngụ Tk84.85. Ttnt mộc châu sơn la được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.