Cầu siêu cho hương linh: luong chinh quoc - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: luong chinh quoc - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh luong chinh quoc, P/D quoc mat lon, Sinh: 06/08/2002, Mất: 09/10/2018, Hưởng Thọ: 17 tuổi, cư ngụ cao chuong tra linh cao bang được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.