Cầu siêu cho hương linh: Phan Thanh Tú - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Phan Thanh Tu - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Phan Thanh Tú, P/D Thích Chơi Game, Sinh: 16/07/1989, Mất: 07/12/2018, Hưởng Thọ: 30 tuổi, cư ngụ Cao Lỗ Quận 8 được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.