Cầu siêu cho hương linh: Phan Quỳnh Ngân - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Phan Quynh Ngan - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Phan Quỳnh Ngân, P/D Ngộ Không, Sinh: 15/07/1993, Mất: 01/01/2019, Hưởng Thọ: 24 tuổi, cư ngụ Tphcm được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.