Cầu siêu cho hương linh: Trần Thị Nhung - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Tran Thi Nhung - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Trần Thị Nhung, P/D Diệu Hương, Sinh: 1/3/1969, Mất: 28/11/2018, Hưởng Thọ: 50 tuổi, cư ngụ Phòng 1917 tòa nhà Hemisco được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.