Cầu siêu cho hương linh: Huỳnh Kim Hạ - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Huynh Kim Ha - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Huỳnh Kim Hạ, P/D Diệu Nữ, Sinh: 1928, Mất: 15/06/2019, Hưởng Thọ: 93 tuổi, cư ngụ Quận 05, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.