Cầu siêu cho hương linh: Châu Văn Liêm - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Chau Van Liem - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Châu Văn Liêm, P/D Chưa có, Sinh: 29/06/1902, Mất: 04/05/1930, Hưởng Thọ: 28 tuổi, cư ngụ Sài Gòn - Chợ Lớn được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.