Cầu siêu cho hương linh: NG. Quang Huy - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: NG. Quang Huy - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh NG. Quang Huy, P/D Mầu Minh Tiến, Sinh: 19/12/1995, Mất: 23/9/2019, Hưởng Thọ: 25 tuổi, cư ngụ 36 Ngõ 237 Phú Viên, Long Biên được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.