Cầu siêu cho hương linh: Nguyễn văn Thọ - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Nguyen van Tho - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyễn văn Thọ, P/D Huệ năng, Sinh: 25/10/1950, Mất: 25/10/2012, Hưởng Thọ: 67 tuổi, cư ngụ trường sa quận 2 được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.