Cầu siêu cho hương linh: Phạm Song Hưng - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Pham Song Hung - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Phạm Song Hưng, P/D Công chúa ếch ộp, Sinh: 29/12/2002, Mất: jsisjsns, Hưởng Thọ: 300 tuổi, cư ngụ tiên học lắc hậu học bay được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.