Cầu siêu cho hương linh: Phan Tấn Trường - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Phan Tan Truong - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Phan Tấn Trường, P/D Trường lol, Sinh: 9/3/2005, Mất: 4/7/2020, Hưởng Thọ: 15 tuổi, cư ngụ no được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.