Cầu siêu cho hương linh: Võ trần minh trí - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Vo tran minh tri - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Võ trần minh trí, P/D Thích lếu lều, Sinh: 12/1/2003, Mất: 1/12/2020, Hưởng Thọ: 17 tuổi, cư ngụ Ô môn được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.