HƯỚNG DẪN
 
     

A Di Đà Phật
Chúng con thành tâm phát nguyện niệm Phật cầu an và cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cho tất cả.
A Di Đà Phật.
Phật cảnh 1 2 3 4 5
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. (Bây giờ Qúy vị hãy thành tâm niệm "A Di Đà Phật" liên tục 108 lần hoặc nhiều hơn nữa càng tốt.)


VŨ VĂN THỨC
25 tuổi
Địa chỉ: TAM ĐIỆP - NINH BÌNH
Cầu Vãng Sanh


VŨ THỊ THẢO
21 tuổi
Địa chỉ: TAM ĐIỆP - NINH BÌNH
Cầu Vãng Sanh


VŨ THỊ BÍCH NGỌC
14 tuổi
Địa chỉ: TAM ĐIỆP - NINH BÌNH
Cầu Vãng Sanh


VŨ VĂN Ý
53 tuổi
Địa chỉ: TAM ĐIỆP - NINH BÌNH
Cầu Vãng Sanh


ĐINH VĂN ĐIỆP
27 tuổi
Địa chỉ: TAM ĐIỆP - NINH BÌNH
Cầu Vãng Sanh


ĐINH VĂN TUẤN
24 tuổi
Địa chỉ: TAM ĐIỆP - NINH BÌNH
Cầu Vãng Sanh


ĐINH THỊ KIỀU ANH
21 tuổi
Địa chỉ: TAM ĐIỆP - NINH BÌNH
Cầu Vãng Sanh


Nguyễn Thị Thanh Thảo
Pháp danh: Nguên Thảo
49 tuổi
Địa chỉ: Phú Thọ
Cầu An


Nguyễn Thị Thanh Thảo
Pháp danh: Nguên Thảo
49 tuổi
Địa chỉ: Phú Thọ
Cầu Vãng Sanh


VŨ NGỌC DŨNG
Pháp danh: TUỆ AN
58 tuổi
Địa chỉ: Tân mỹ - Q.7 - TP.Hồ Chí Minh
Cầu Vãng Sanh


HUỲNH THỊ THANH PHỤNG
Pháp danh: THANH NGỌC
29 tuổi
Địa chỉ: HÒA BÌNH - BẠC LIÊU
Cầu An


VŨ NGỌC NHUNG
Pháp danh: LIỄU NHƯ
83 tuổi
Địa chỉ: Lương Ngọc - Hải Dương
Cầu An


VŨ NGỌC THỊNH
Pháp danh: DIEU QUANG
93 tuổi
Địa chỉ: HOÀN KIẾM - HÀ NỘI
Cầu Vãng Sanh


LÊ THỊ CHIỂU
Pháp danh: LINH QUANG
53 tuổi
Địa chỉ: SÔNG VỆ - QUẢNG NGÃI
Cầu Vãng Sanh


NGUYỄN THỊ CẨM VÂN
Pháp danh: DIỆU HƯƠNG
79 tuổi
Địa chỉ: Tân mỹ - Q.7 - TP.Hồ Chí Minh
Cầu An


VŨ PHÚC THỌ
Pháp danh: TUỆ BÌNH
57 tuổi
Địa chỉ: Q.7 - TP.Hồ Chí Minh
Cầu An


HUỲNH VĂN TÂN
Pháp danh: MINH THIỆN
58 tuổi
Địa chỉ: Bàu Hàm 2 - Thống Nhất - Đồng Nai
Cầu Vãng Sanh


Trần Thị Hương
53 tuổi
Địa chỉ: 674/26 Quang Trung, Quảng Ngãi
Cầu An


Nguyễn Việt Tân
53 tuổi
Địa chỉ: 77/5 Võ Tùng, Quảng Ngãi
Cầu An


Lê Thị Năm
54 tuổi
Địa chỉ: 77/5 Võ Tùng, Quảng Ngãi
Cầu An


Nguyễn Thành Duy
30 tuổi
Địa chỉ: 77/5 Võ Tùng, Quảng Ngãi
Cầu An


Nguyễn Thanh Trâm
30 tuổi
Địa chỉ: 77/5 Võ Tùng, Quảng Ngãi
Cầu An


Nguyễn Lê Huy
03 tuổi
Địa chỉ: 77/5 Võ Tùng, Quảng Ngãi
Cầu An


Nguyễn Thị Duy Trinh
25 tuổi
Địa chỉ: 77/5 Võ Tùng, Quảng Ngãi
Cầu An


ton thi hoang
62 tuổi
Địa chỉ: 413b KVThanh quoi phuong thuong thanh quan cai rang
Cầu An


đồng vũ sơn
29 tuổi
Địa chỉ: an phu an giang
Cầu An


hoang thi lan
Pháp danh: vinh hanh
22 tuổi
Địa chỉ: kyung kydo siheung si chongwang dong korea
Cầu An


vu thi thanh
Pháp danh: tam phuc
52 tuổi
Địa chỉ: kyung kydo ansansi korea
Cầu An


Phạm Tuý Hoa
Pháp danh: Tâm Hương
78 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu Vãng Sanh


Nguyễn Tuấn Anh
Pháp danh: Minh Tú
28 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu Vãng Sanh


Ngô Vương Thiên Ân
15 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Trần Quốc Anh
24 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Ngô Minh Trung
50 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Ngô Minh Thanh Trúc
42 tuổi
Địa chỉ: Thuỵ Sĩ
Cầu An


Ngô Tấn Quanh
Pháp danh: Chúc Minh
79 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Lukas Mira
41 tuổi
Địa chỉ: Thuỵ Sĩ
Cầu An


Nguyễn Hữu Duyên
88 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Vương Bích Vân
Pháp danh: Tâm Hương
66 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Vương Thanh Liêm
64 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Trần Mỹ Định
67 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Vương Trần Mỹ Phương
30 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Lý Liễu Gia Bảo
24 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Ngô Vương Thiên Bảo
11 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Ngô Huỳnh Bảo Vy
10 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Huỳnh Minh Dục
18 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


Vương Thị Bích Liễu
50 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


nguyen nhat quang
9 tuổi
Địa chỉ: 413b kv thanh phu, phuong thuong thanh, quan cai rang thanh pho can th
Cầu An


Bùi Kiều Anh
11 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cầu An


dam quang minh
Pháp danh: chan dao ly
31 tuổi
Địa chỉ: tan ho, van yen, yen bai
Cầu An


PHẠM THỊ NHÀN
Pháp danh: DIỆU ÂN
48 tuổi
Địa chỉ: YÊN MÔ-NINH BÌNH
Cầu Vãng Sanh


VŨ VĂN DỊ
80 tuổi
Địa chỉ: TAM ĐIỆP - NINH BÌNH
Cầu Vãng Sanh

Để bắt đầu trợ niệm xin hãy đọc bài kệ đang chạy, sau đó đọc danh hiệu "A Di Đà Phật" liên tục để trợ niệm cầu an hoặc cầu vãng sanh. Trong lúc trợ niệm hãy mở loa vừa đủ nghe và quay màn hình vi tính cho người được trợ niệm thấy hình ảnh Đức Phật A Di Đà.