Hộ Niệm Cho Phật Tử Phạm Thành Đạt - Phòng Hộ Niệm, Cầu An Online | Ho Niem Cho Phat Tu Pham Thanh Dat - Phong Ho Niem, Cau An Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho Phạm Thành Đạt và tất cả chúng sanh. Nguyện đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang tiếp độ cho Phạm Thành Đạt hôm nay phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (Bây giờ Qúy vị hãy thành tâm niệm A Di Đà Phật liên tục 108 lần hoặc nhiều hơn nữa càng tốt.)