NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Thông Cáo Hộ Niệm

Thân bằng quyến thuộc đến phúng viếng, đều phải tuân theo những điều sau đây:

1. Trong khi đang hộ niệm niệm Phật phải giữ im lặng.

2. Bây giờ là lúc mọi người tỏ ra ḷng thành kính, chỉ có niệm Phật, tiếng niệm Phật sẽ giúp cho bịnh nhân an lành tự tại văng sanh tây phương cực lạc thế giới.

3. Xin quư thân hữu niệm Phật ra tiếng, nếu không biết niệm, th́ niệm theo nhỏ tiếng.

4. Trong lúc đang hộ niệm niệm Phật, xin đừng làm bốn điều dưới đây:
Xin đừng đốt giấy tiền vàng bạc. (để tránh không khí làm ô nhiễm, ảnh hưởng mọi người đang niệm Phật)
Xin đừng rờ mó thân thể. (để tránh bịnh nhân động t́nh ái, khiến cho mất đi chánh niệm).
Xin đừng khóc than thê thảm. (nếu cảm thấy rất đau ḷng, xin mời ra bên ngoài)
Xin đừng hỏi han bịnh nhân. (để tránh làm trở ngại bịnh nhân đang niệm Phật)

5. Muốn đàm luận chuyện khác, xin mời đi nơi khác.

 

Đại Sư Ấn Quang khai thị ba điều lúc lâm chung:

Điều thứ nhất: Phải khéo khai thị an ủi, khiến cho bịnh nhân sắp mất sanh ḷng chánh tín. Tha thiết khuyên bịnh nhân, buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật, nếu có dặn ḍ việc ǵ, bảo họ mau dặn ḍ, dặn ḍ xong, bảo họ không nên lo nghĩ chuyện khác, chỉ nghĩ đến ta sắp theo Phật sanh về cơi Cực Lạc, nhất tâm chí thành niệm Phật, nhất định cảm được ḷng từ bi của Phật, Ngài đích thân đến tiếp dẫn, liền được văng sanh.

Điều thứ hai: Mọi người luân phiên niệm Phật, để hộ tŕ tịnh niệm cho bịnh nhân. Tâm lực của bịnh nhân yếu ớt, không thể liên tục niệm lâu dài, ngay trong lúc này phải nhờ người khác hộ niệm, mới được đắc lực. Nên biết rằng: Những người chịu giúp bịnh nhân tịnh niệm văng sanh, cũng được quả báo người khác hộ niệm cho ḿnh, đừng nói là chỉ v́ cha mẹ mới hộ niệm như vậy, cho dù là người không quen biết cũng phải giúp họ hộ niệm, cũng là bồi dưỡng phước điền của ḿnh, giúp cho một người thành tựu văng sanh tịnh độ, tức là giúp cho một người thành tựu làm Phật, hộ niệm nên chia thành từng nhóm luân phiên niệm Phật, pháp khí chỉ dùng một cái khánh, niệm Phật không mau không chậm, từng chữ rơ ràng.

Điều thứ ba: Tuyệt đối không nên dời động hay khóc lóc, e sợ làm hỏng việc. Bịnh nhân lúc sắp phân chia Phàm, Thánh, Người, Quỷ, lúc đó chỉ niệm Phật cho thần thức của họ, không nên lau ḿnh, thay quần áo, dời động, khóc lóc, để cho họ tự nhiên ngồi nằm, v́ vậy có thuyết rằng: Đỉnh đầu nóng sanh cơi Phật, nơi mắt sanh cơi trời, ngực nóng sanh cơi người, bụng nóng sanh ngạ quỷ, đầu gối đọa súc sanh, bàn chân xuống địa ngục. Lúc này mọi  người nên khẩn thiết mà niệm Phật, không nên thăm ḍ hơi nóng của người lúc lâm chung, họ quyết định đới nghiệp văng sanh, trong trường hợp nào đó chỉ được thăm ḍ sau 8 giờ khi đă mất để biết họ đi về cơi nào.

 

Đại Sư Hoằng Nhất khai thị cho người sắp mất:

1. Bịnh chưa nặng – có thể tiếp tục uống thuốc, nhưng phải niệm Phật, không nên nghĩ rằng uống thuốc sẽ lành bịnh.

2. Lúc bịnh nặng – phải buông bỏ hết tất cả, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương (nếu thọ mạng chưa hết, th́ sẽ mau lành bịnh), nếu cảm thấy đau đớn, cũng không nên sanh ḷng kinh hoảng, mà nghĩ rằng ta đang trả nghiệp, lúc tâm trí c̣n sáng suốt, phải thỉnh thiện tri thức đến thuyết pháp, khiến cho sanh ḷng hoan hỷ.

3. Lúc lâm chung – không nên hỏi di chúc, không nên tṛ chuyện. Nếu bịnh nhân muốn lau ḿnh, thay quần áo, th́ nên y theo ư của bịnh nhân làm, bịnh nhân muốn ngồi hay nằm th́ cũng tùy ư của bịnh nhân, không nên miễn cưỡng, phải thỉnh người đến hộ niệm, trong pḥng bịnh nhân phải thờ một tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn, để cho bịnh nhân trông thấy. Phải luân phiên hộ niệm, khuyên bảo bịnh nhân niệm Phật, tiếng niệm Phật không thể chói tai.

4. Lúc mạng chung – không nên khóc lóc, dời động, lau ḿnh, thay áo, không cần rờ đỉnh đầu xem có hơi nóng hay không, tám tiếng đồng hồ sau, nếu các khớp xương đă cứng, th́ nên lấy khăn thấm nước nóng đắp lên, không bao lâu sẽ mềm mại.

 

Gia Quyến Cần Phải Biết Những Điều Hộ Niệm Lúc Lâm Chung

1. Bịnh nhân lắng nghe tiếng Phật hiệu, đó là thiện căn của bịnh nhân đă thành thục, nếu thọ mạng chưa hết, th́ dần dần sẽ hết bịnh, c̣n như thọ mạng đă hết, liền được văng sanh tây phương cực lạc thế giới, người thế gian không hiểu, cứ nghĩ rằng Phật pháp chỉ là siêu độ cho vong linh, đó là kiến giải cạn cợt của người thế gian, họ không hiểu sự lợi ích của Phật pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, Phật lên cơi trời thuyết pháp cho chư thiên, vô lượng Đế Thích đều tu pháp môn niệm Phật, niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất, niệm Phật là pháp Phật sở thuyết, phải nên nhất tâm niệm Phật, th́ công đức không thể nghĩ bàn.

2. Bịnh nhân lúc lâm chung, thân nhân quyến thuộc không nên kêu gọi bịnh nhân hoặc khóc lóc than van, sẽ làm rối loạn chánh niệm của bịnh nhân, khiến cho bịnh nhân đọa lạc.

3. Khi bịnh nhân vừa tắt thở, kỵ nhất là khóc lóc, kỵ nhất là lau tay chân, dời động thân thể và thay quần áo, bởi v́ trong lúc này, thần thức của người vừa chết chưa rời thân thể, muốn cho họ không có cảm giác đau đớn và không mất chánh niệm, là phải nhất tâm niệm Phật, cho đến khi thần thức rời khỏi thân thể, th́ nhiệm vụ của sự hộ niệm đă làm xong, những điều như trên phải tuân theo, sau đó mới chuẩn bị cử hành tang lễ.

4. Sau khi người chết không c̣n cảm giác nữa, tay chân cùi chơ đầu gối đă cứng, rất khó duỗi thẳng, nên dùng khăn thấm nước nóng, đấp lên cùi chơ và đầu gối th́ sẽ mềm mại như cũ, thật ra tay chân cong cũng không sao, đừng nghe người thế tục nói, người chết tay chân không duỗi thẳng, th́ đời sau sẽ thành tay cán giá và thọt chân. Những người nói như vậy, họ không có kiến thức, nếu người có chút hiểu biết, th́ biết họ nói không đúng. C̣n như người tu hành có công phu, th́ họ nằm nghiêng ḿnh sang bên phải, gọi là Cát Tường Thệ, hoặc là ngồi mà văng sanh, đứng mà văng sanh, họ nằm nghiêng ḿnh sang bên phải hoặc ngồi mà văng sanh, tay chân của họ cũng cong vậy, điều này không cần giải thích, tự ḿnh cũng hiểu. Như Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn, Ngài cũng nằm nghiêng ḿnh bên phải vậy, cho nên thân thể của người chết cong hay thẳng, thật ra không có vấn đề.

5. Sau khi người đă văng sanh tây phương, gia quyến vẫn tiếp tục niệm Phật, không nên khóc lóc.

6. Hoàn toàn phải cúng đồ chay, không nên cúng đồ mặn, không nên sát sanh.

7. Tang lễ phải tiết kiệm, các thứ chi phí, chỉ làm Phật sự, hoặc là phóng sanh, để giúp cho người quá cố văng sanh tây phương.

8. Thân nhân quyến thuộc của người quá cố, nếu không y theo điều thứ hai và điều thứ ba đă quy định, th́ toàn ban hộ niệm lập tức tạm ngưng nhiệm vụ hộ niệm.