Lễ Giỗ cho hương linh: Ng. Quốc Hùng - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Ng. Quoc Hung - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ng. Quốc Hùng, P/D HUỆ NĂNG, Sinh: 02/01/1978, Mất: 01/02/2017, Hưởng Thọ: 40 tuổi, cư ngụ Từ Liêm - Hà Nội được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.