Lễ Giỗ cho hương linh: Phan Thị Hoàng Oanh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Phan Thi Hoang Oanh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Phan Thị Hoàng Oanh, P/D Trư Ngộ Năng, Sinh: 22/7/1998, Mất: 1/1/2997, Hưởng Thọ: 999 tuổi, cư ngụ 276 Điện Biên Phủ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.