Lễ Giỗ cho hương linh: Trần Thị Hương - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Tran Thi Huong - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Trần Thị Hương, P/D Chơn Định, Sinh: 1931, Mất: 14/01/ĐDậu, Hưởng Thọ: 87 tuổi, cư ngụ KP 6-Ấp Bắc được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.