Lễ Giỗ cho hương linh: Phan Văn Hào - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Phan Van Hao - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Phan Văn Hào, P/D Minh Trung, Sinh: 1918, Mất: 1502Âl2010, Hưởng Thọ: 93 tuổi, cư ngụ Xã Phú Đức-Bến Tre được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.