Lễ Giỗ cho hương linh: Phan Thị Vân - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Phan Thi Van - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Phan Thị Vân, P/D Tín Từ, Sinh: 1903, Mất: 2604Âl1994, Hưởng Thọ: 92 tuổi, cư ngụ Tân Bình-TP Sài Gòn được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.