Lễ Giỗ cho hương linh: Vũ Minh Hiếu - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Vu Minh Hieu - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Vũ Minh Hiếu, P/D Hieu Cho, Sinh: 15/2/1999, Mất: 5/7/2018, Hưởng Thọ: 19 tuổi, cư ngụ 252 Lô 9 mở rộng đằng hải hải được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.