Lễ Giỗ cho hương linh: Cao Văn Sắng - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Cao Van Sang - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Cao Văn Sắng, P/D chưa có, Sinh: 10/09/1929, Mất: 03/04/2012, Hưởng Thọ: 83 tuổi, cư ngụ 149/14/10 Lũy Bán Bích được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.