Lễ Giỗ cho hương linh: Kim Thị Thụy - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Kim Thi Thuy - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Kim Thị Thụy, P/D chưa có, Sinh: 09/12/1936, Mất: 05/07/2018, Hưởng Thọ: 82 tuổi, cư ngụ Cầu Kè, Trà Vinh được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.