Lễ Giỗ cho hương linh: **NGAI TON THAT LONG - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: **NGAI TON THAT LONG - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh **NGAI TON THAT LONG, P/D atb, Sinh: 1932, Mất: 2017, Hưởng Thọ: 86 tuổi, cư ngụ xuan lac2 vinh ngoc -nha trang được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.