Lễ Giỗ cho hương linh: Đinh hoài thương - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Dinh hoai thuong - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Đinh hoài thương , P/D Huệ duyên , Sinh: 18/04/2001, Mất: 13/6/2018, Hưởng Thọ: 18 tuổi, cư ngụ Cho lách bến tre được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.