Lễ Giỗ cho hương linh: Bùi Thị Ấn - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Bui Thi An - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Bùi Thị Ấn, P/D Pháp Ấn, Sinh: 1927, Mất: 01/09/2018, Hưởng Thọ: 81 tuổi, cư ngụ Tân Phú, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.