Lễ Giỗ cho hương linh: ... - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: ... - Phong Le Gio Chua Online
&user=upload/1536845905.png¬e=Mô phật">
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh ..., P/D ..., Sinh: 1/1/1000, Mất: 1/1/1000, Hưởng Thọ: 0 tuổi, cư ngụ 1 được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.