Lễ Giỗ cho hương linh: Nìm Ngọc Phương - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nim Ngoc Phuong - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nìm Ngọc Phương, P/D Huệ Nguyên, Sinh: 12/01/1965, Mất: 10/09/2018, Hưởng Thọ: 53 tuổi, cư ngụ Quận 07, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.