Lễ Giỗ cho hương linh: Trần Thị Hòa - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Tran Thi Hoa - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Trần Thị Hòa, P/D Không có, Sinh: 1958, Mất: 19/09/1998, Hưởng Thọ: 40 tuổi, cư ngụ 37/10 Tô Ký khu phố 3 quận 12 được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.