Lễ Giỗ cho hương linh: Mai Thị Thiều Hoa - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Mai Thi Thieu Hoa - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Mai Thị Thiều Hoa, P/D Ngọc Thân, Sinh: 1955, Mất: 27/12/2018, Hưởng Thọ: 63 tuổi, cư ngụ Quận 08, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.