Lễ Giỗ cho hương linh: Cao Ái Bình Kim Anh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Cao Ai Binh Kim Anh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Cao Ái Bình Kim Anh, P/D Lệ Ngọc Anh, Sinh: 05/12/1951, Mất: 23/12/2018, Hưởng Thọ: 67 tuổi, cư ngụ Quận Tân Phú, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.