Lễ Giỗ cho hương linh: Khá pảnK - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Kha panK - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Khá pảnK, P/D 999 đóa hoa hồng, Sinh: 1/1/1, Mất: 2/2/2, Hưởng Thọ: 999 tuổi, cư ngụ sao hỏa được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.