Lễ Giỗ cho hương linh: 11/11/1991 - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: 11/11/1991 - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh 11/11/1991, P/D 11/11/1991, Sinh: 11/11/1991, Mất: 11/11/1991, Hưởng Thọ: 12 tuổi, cư ngụ 11/11/1991 được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.