Lễ Giỗ cho hương linh: Nguyen Van That - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguyen Van That - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyen Van That, P/D Thien Khong, Sinh: 1932, Mất: 2002, Hưởng Thọ: 70 tuổi, cư ngụ Hoa Dong được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.