Lễ Giỗ cho hương linh: Nguyễn Thị Lệ Linh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguyen Thi Le Linh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyễn Thị Lệ Linh, P/D Lệ Liên Đài, Sinh: 03/07/1971, Mất: 21/03/2019, Hưởng Thọ: 48 tuổi, cư ngụ TP Tân An, Long An được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.