Lễ Giỗ cho hương linh: Ls: Văn Thị Linh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Ls: Van Thi Linh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ls: Văn Thị Linh, P/D chưa có, Sinh: 1933, Mất: 1965, Hưởng Thọ: 32 tuổi, cư ngụ Thừa Thiên-Huế được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.