Lễ Giỗ cho hương linh: Nguyễn Văn Viện - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Nguyen Van Vien - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyễn Văn Viện, P/D chưa có, Sinh: 1929, Mất: 1968, Hưởng Thọ: 39 tuổi, cư ngụ Thừa Thiên-Huế được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.