Lễ Giỗ cho hương linh: Tô Văn Lãnh - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: To Van Lanh - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Tô Văn Lãnh, P/D chưa có, Sinh: 12/08/1935, Mất: 28/10/2018, Hưởng Thọ: 83 tuổi, cư ngụ Nhà Mát, Bạc Liêu được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.