Lễ Giỗ cho hương linh: Chu Xuân Thìn - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Chu Xuan Thin - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Chu Xuân Thìn, P/D Tịnh Thanh, Sinh: 06/02/1918, Mất: 11/04/2019, Hưởng Thọ: 101 tuổi, cư ngụ TP Bình Dương được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.