Lễ Giỗ cho hương linh: Khưu Văn Khải - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Khuu Van Khai - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Khưu Văn Khải, P/D chưa có, Sinh: 1945, Mất: 19/04/2019, Hưởng Thọ: 74 tuổi, cư ngụ Quận 09, TPHCM được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.