Lễ Giỗ cho hương linh: Ông Tổ Nghề Bay - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Ong To Nghe Bay - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ông Tổ Nghề Bay, P/D THÍCH BAY LẮC, Sinh: không rỏ, Mất: không rỏ, Hưởng Thọ: 0 tuổi, cư ngụ không rỏ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.