Lễ Giỗ cho hương linh: Ttd - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Ttd - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ttd, P/D Cvjj, Sinh: 64/75/6748, Mất: 57/54/747, Hưởng Thọ: 66 tuổi, cư ngụ Ggd được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.