Lễ Giỗ cho hương linh: Đặng Thanh Phú - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Dang Thanh Phu - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Đặng Thanh Phú, P/D Chưa có, Sinh: Năm 1955, Mất: 05/10/2019, Hưởng Thọ: 64 tuổi, cư ngụ Định An, Gò Quao, Kiên Giang được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.