Bài viết: 1 2 3
     
 


Nguyễn Quang Tụ
1922
10/01/2010
Hưởng thọ: 88 tuổi
Văn Quán, lập Thạch, Vĩnh Phuc

 
     
Cảnh: 1 | 2 | 3 | 4
Nam Mô A Di Đà Phật. Cúi kính dâng hương trước Cửu Huyền, cùng cầu ân Thất Tổ chứng minh. Hôm nay ngày cúng giỗ Hương Linh Nguyễn Quang Tụ. Cháu Tuấn nguyện ông nương về theo khói hương nghe kinh. Cung thỉnh Cửu Huyền, Thất Tổ Hương Linh Nguyễn Quang Tụ, nghe kinh niệm Phật, thọ thực chay phẩm, minh giám cho lòng hiếu thảo của con, cháu và gia đình. Nam Mô A Di Đà Phật.


Lương Thị Nhẹ
Sinh ngày năm Ất Sửu
Mất ngày 11-11-2006
Hưởng thọ 82 tuổi
Rạch Giá
Con và cháu, cầu mong hương linh Di Tư, Sớm ngày siêu tho...


Nguyễn Văn Hòa
Pháp danh Tuệ Tâm
Sinh ngày 05/10/1950
Mất ngày 01/04/2012
Hưởng thọ 62 tuổi
ngày giỗ 01/04/2012 Hà Đông, H
Chúng Con là Nguyễn Văn Thuận cầu mong hương linh của cha...


Lương Văn Khánh
Sinh ngày ..tháng..năm 1900
Mất ngày 27-11 âm lịch
Hưởng thọ 58 tuổi
Giỗ 29-12-2013 tại Rạch Giá
Cháu ngoại Phù Xuân, Pháp danh Quảng Hòa, nguyện cho ông N...


Phù Chương
Sinh ngày Năm kỷ Hợi 1899
Hưởng thọ 93 tuổi
Giỗ 17-3 al. Tại Rạch Giá
Cháu nội Phù Xuân nguyện Hương linh Ông Nội siêu sanh T...


Lâm Thị Ba
Sinh ngày Năm Quý Mẹo 1903
Hưởng thọ Khoản 60 tuổi
Giỗ 12-5 âm lịch tại Rạch Giá
Cháu nội Phù Xuân nguyện Hương linh Bà Nội siêu sanh Tị...


Phù Chiêu
Pháp danh Thiện Huệ
Sinh ngày Năm Canh Ngọ 1930
Mất ngày 23-5-2002 al.
Hưởng thọ 73 tuổi
Giỗ 26-6-2002
Con Phù Xuân nguyện cầu Hương linh Cha, siêu sanh cõi A Di ...


Lương Thị Lý
Pháp danh Chánh Ngọc
Sinh ngày Nhâm Thân 1932
Mất ngày 11-5-2009 Kỷ Sửu
Hưởng thọ 78 tuổi
Giỗ 3-6-2009 tại Rạch Giá
Con Phù Xuân nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe kinh...


Lâm Thị Bảy
Sinh ngày Tân Sửu 1901
Mất ngày 13-2 âm lịch
Hưởng thọ 94 tuổi
Rạch Giá
Gia đình cháu Ngoại, cầu mong Ngoại siêu sanh Tịnh Độ...


Trương Văn Đâu
Sinh ngày Nhâm Thân 1932
Mất ngày 6-3 Quý Tỵ 2013
Hưởng thọ 81 tuổi
Sa Đéc
Con Trương Thị Chín, Ngưởng cầu Cha, sớm giải thoát si...


Huỳnh Kim Đính
Sinh ngày Tân Mùi 1930
Mất ngày 12-2 Bính Tuất 2006
Hưởng thọ 76 tuổi
Giỗ:11-3-2006 Sa Đéc
Con Trương Thị Chín nguyện hương linh Mẹ siêu sanh Tịnh ...


Nguyễn Đại
Pháp danh Đại Tâm
Sinh ngày 15-3-1956
Mất ngày 20-10-2012
Hưởng thọ 56 tuổi
Giỗ 20-10-2014 Texas
Vợ Phù Lệ Hồng, con Kristine, Glory, Nathan nguyện cầu Hư...


Dỗ Viêt Y
Sinh ngày: 1923
Mất ngày: 11/3/1988
Hưởng thọ: 63 tuổi
ngay giỗ 11/3 - Xuân Trường Thọ Xuân Thanh Hóa
con gái Đỗ Thị Loan cầu cho cha siêu thoát...


ĐÔ Xuân Ưng
Sinh ngày: 1921
Mất ngày: 1/9/2009
Hưởng thọ: 90 tuổi
giỗ 1/9 Xuân Trương Thọ Xuân Thanh Hóa
con dâu Đỗ Thị Loan cầu cho cha siêu thoat...


Nguyễn Bá Chữ
Mất ngày: 1973
Hưởng thọ: Không nhớ tuổi
Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa
...


Nguyễn Hổ
Sinh ngày: Không nhớ
Mất ngày: Không nhớ
Hưởng thọ: không nhớ tuổi
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Con là cháu nội nguyện ông về theo khói hương nghe kinh s...


Bùi Thị Mạng
Sinh ngày: Không nhớ
Mất ngày: Không nhớ
Hưởng thọ: không nhớ tuổi
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Con là cháu nội nguyện bà nội nương về theo khói hương...


nguyen van khanh
Sinh ngày: 1911.ha-noi
Mất ngày: 05.09.quy.hoi
Hưởng thọ: 73 tuổi
hai duong
con la nguyen van vuong nguyen cha nuong ve theo khoi huong nghe kinh....


nguyen don luu
Sinh ngày: 1921.hue
Mất ngày: 18.12,am lich,1978
Hưởng thọ: 77 tuổi
thua thien hue
con la nguyen thi phu nguyen cha nuong ve theo khoi huong nghe kinh.so...


nguyen thi truc
Sinh ngày: 1911.yen my-ha dong
Mất ngày: 7/5.ky dau.21/6/1969
Hưởng thọ: 59t tuổi
yen my ha dong
con la nguyen van vuong nguyen me nuong ve theo khoi huong nghe kinh.s...


nguyen van minh
Sinh ngày: 10/2/1940.ha noi
Mất ngày: 18/2.mau tuat.1958
Hưởng thọ: 19t tuổi
ha noi
em la nguyen van vuong nguyen anh nuong ve theo khoi huong nghe kinh.s...


nguyen van loi
Sinh ngày: 15/1/1950.ha noi
Mất ngày: 24/8.tan ty.2001
Hưởng thọ: 52t tuổi
ha noi
emla nguyen van vuong nguyen anh nuong ve theo khoi huong nghe kinh.so...


nguyen thi loan
Sinh ngày: 17/7/1953.ha noi
Mất ngày: khong nho ngay mat
Hưởng thọ: khong nho ngay tuổi
ha noi
anh la nguyen van vuong nguyen em nuong ve theo khoi huong nghe kinh.s...


nguyen cuong
Sinh ngày: 24/9/1956.saigon
Mất ngày: 09/4.dinh suu.1997
Hưởng thọ: 42t tuổi
haiduong
anh la nguyen van vuong nguyen em nuong ve theo khoi huong nghe kinh.s...


nguyen don tuat
Sinh ngày: 10/7/1958.hue
Mất ngày: 14/11.canh thin.2000
Hưởng thọ: 43t tuổi
thua thien hue
chi la nguyen thi phu nguyen em nuong ve theo khoi huong nghe kinh.som...


nguyen thi diem hong
Sinh ngày: 1976.saigon
Mất ngày: 08/6.giap than.2004
Hưởng thọ: 29t tuổi
saigon
chu la nguyen van vuong nguyen chau nuong ve theo khoi huong nghe kinh...


nguyen van doan
Pháp danh: ong ngoai
Sinh ngày: khong ro
Mất ngày: 14/7.amlich
Hưởng thọ: khong ro tuổi
ha noi
chau la nguyen van vuong nguyen ong nuong ve theo khoi huong nghe kinh...


tran thi mi
Pháp danh: ba ngoai
Sinh ngày: khong ro
Mất ngày: 09/8.am lich
Hưởng thọ: khong ro tuổi
ha noi
chau la nguyen van vuong nguyen ba nuong ve theo khoi huong nghe kinh ...


thai nhi nguyen vo danh
Pháp danh: khong co
Sinh ngày: con gai
Mất ngày: 1980
Hưởng thọ: 01t tuổi
saigon
cha me cau xin vong linh con duoc sieu thoat...


Hoàng Văn Bao
Sinh ngày: 1936
Mất ngày: 24/6/2012
Hưởng thọ: 76 tuổi
Thanh hoa
Các con , cháu cầu monh hương linh cha sơm siêu sanh tịnh đ...


Đo Xương
Sinh ngày: 1924
Mất ngày: 5.1.2012
Hưởng thọ: 82 tuổi
Xuân Trường Thọ Xuân Thanh Hoá
...


DO THI NHUAN
Sinh ngày: 1911
Mất ngày: 10.10.2010
Hưởng thọ: 99 tuổi
Xuân Hoà THọ Xuân Thanh Hóa
con gái ĐỖ Thị Lan câu cho mẹ được siêu thoát...


DO VAN CHAN
Mất ngày: 18.5.1981
Hưởng thọ: 70 tuổi
Xuân Hòa THọ Xuân Thanh Hóa
Con gái Đỗ Thị Lan cầu cho cha được siêu thoát...


khuu thanh
Sinh ngày: 19 thang 7 -1923-A/L
Mất ngày: 20 thang 10-2004 A/L
Hưởng thọ: 82 tuổi
rach gia
con gai la khuu tu Phuong cau mong vong linh cua cha som ngay sieu san...


Phạm Thị Xuân Hương
Pháp danh: Nguyên Thanh
Sinh ngày: 1950
Mất ngày: 06/01/2003
Hưởng thọ: 53 tuổi
05/01/2013 Cam Ranh, Khanh Hòa
...


Cụ bà Vũ Thị Man
Sinh ngày: 1910
Mất ngày: 03/12/1995 âm lịch
Hưởng thọ: 85 tuổi
Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định
...


Cụ bà Vũ Thị Mơn
Sinh ngày: 1910
Mất ngày: 03/12/1995 âm lịch
Hưởng thọ: 85 tuổi
Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định
Cháu là Vũ Văn Tiến nguyện Bà nương về theo khói hương...


Lương Thị Nhẹ
Sinh ngày: Năm Ất Sửu, 1925
Mất ngày: 11-11-2006 al.
Hưởng thọ: 82 tuổi
Giỗ:13-12-2013 Rạch Giá
Thân Quyến Phù Xuân nguyện Hương linh Dì Tư Siêu Sanh Tị...


Lê Thị Nụ
Mất ngày: 24/05/2007
Hưởng thọ: 76 tuổi
Thanh châu, Phủ Lý, hà nam
...


nguyễn Hợp Phan
Sinh ngày: năm 1932
Mất ngày: 27/04/1987
Hưởng thọ: 57 tuổi
Thanh Oai, Hà Nội- Phủ Lý, Hà Nam
...


Từ Văn Yên
Mất ngày: 23/02
Hưởng thọ: 67 tuổi
Ninh Thuận - Hà Nội
...


Cụ bà Phan Thị Hồng
Mất ngày: 20/11
Hưởng thọ: 85 tuổi
Tháp chàm, Ninh Thuận
...


Nguyễn Khắc Hảo
Sinh ngày: sinh năm 1940
Mất ngày: 18/09/2008 âm lịch
Hưởng thọ: 68 tuổi
Ngày giỗ18/09 Xã Chân Lý -Huyện Lý Nhân-Hà Nam
Con gái Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1981 cầu nguyện vong lin...


Ông Nguyễn Trung Tín
Pháp danh: Thiện Chánh
Sinh ngày: Mậu Tuất niên
Mất ngày: 12/5/Đinh Hợi
Hưởng thọ: 50 tuổi
Tây Ninh
...


pham van cuong
Mất ngày: 25/10/nam tan mao/al
Hưởng thọ: 72 tuổi
39 pham dang giang pbinhhunghoa
la chauten la pham truong vu pd minh hieu...


bui van thanh
Pháp danh: chuc dat
Sinh ngày: 02/03/1935
Mất ngày: 27/4/2012
Hưởng thọ: 78 tuổi
tai hai phong
con la bui trong hung nguyen ba nuong ve theo khoi huong nghe kinh som...


Lâm Xuân Đang
Sinh ngày: 01/01/1942
Mất ngày: 08/12/1984
Hưởng thọ: 43 tuổi
Quảng Trạch, Quảng Bình
Con là Lâm Đình Long nguyện Bố nương về theo khói hương...


Trương Thị Đầy
Pháp danh: Ngọc Đức
Sinh ngày: 1925
Mất ngày: 15-12-2001al
Hưởng thọ: 77 tuổi
Giỗ 15-1-2014 Đồng Tháp
Cháu Tr.T.C nguyện Hương linh cô Ba nương về theo khói hư...


Lưu Xuân Hùng
Sinh ngày: 1948
Mất ngày: 2005
Hưởng thọ: 58 tuổi
Tư Mại,Yên Dũng,Bắc Giang
...


Ngụy Thị Mến
Sinh ngày: 1907
Mất ngày: 24-7-2008
Hưởng thọ: 101 tuổi
Tư Mại,Yên Dũng,Bắc Giang
...


Pham Thuan
Pháp danh: nhu nguyen
Sinh ngày: 1935.AT HOI
Mất ngày: 9-5-2010.CANH DAN
Hưởng thọ: 76 tuổi
Xa nghia hanh.hanh trung.quang ngai
BA ve nuong khoi huong......


Ta Thi Quynh
Pháp danh: Nhu Van
Sinh ngày: 8-10-1938mau dan
Mất ngày: 8-1-1984..giap ty
Hưởng thọ: 47 tuổi
Xa nghia hanh.hanh trung.quang ngai
ma Quynhnuong vetheo huong khoi.....


PHAM HUGO
Sinh ngày: 24/01/2004.AT DAU
Mất ngày: 24/01/2004.AT DAU
Hưởng thọ: 5Tuan tuổi
46/2 PHÚ ĐỊNH P16 Q8 HCM
con theo dia tang vuong ve huong khoi....


Nguyen Van An
Sinh ngày: 1933.Nham Than
Mất ngày: 16/09/1986.Binh Dan
Hưởng thọ: 55 tuổi
167 cxds LY THAI TO.P1.Q3
ba nuong ve huong khoi...


Nguyen thi Ba
Pháp danh: Hanh Quy
Sinh ngày: 1936.NhamTy
Mất ngày: 22/09/2013..Quy Ty
Hưởng thọ: 78 tuổi
167 cxds LY THAI TO.P1.Q3
MA NUONG VE HUONG KHOI...


Nguyen Van Tot
Sinh ngày: 1947.Dinh Hoi
Mất ngày: 24/01/2004.AT DAU
Hưởng thọ: 24 tuổi
167 cxds LY THAI TO.P1.Q3
ANH nuong ve huong khoi...


Bà Trương Thị Rê
Sinh ngày: 1942
Mất ngày: 12/5/2013 Quí tỵ
Hưởng thọ: 71 tuổi
Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang
Con là Nguyễn Văn Hà nguyện mẹ nương v theo khói hương n...


Vu Van Chien
Sinh ngày: 16/12/1965
Mất ngày: 25/05/1990
Hưởng thọ: 26 tuổi
Quang An,Tay Ho,Ha Noi
Con la Vu Thuy Duong nguyen cha nuong ve theo khoi huong ,nghe kinh,so...


Giang thi nua
Pháp danh: Dieu hien
Sinh ngày: 01/07/1930
Mất ngày: 20/12/2013
Hưởng thọ: 83 tuổi
Vung tau
Con Nguyen thi loc Nguyen me theo Khoi Huong nghe kinh, som Ngay sieu ...


Giang Thị Nữa
Pháp danh: Diệu Hiền
Sinh ngày: 01/07/1930
Mất ngày: 20/12/2013
Hưởng thọ: 83 tuổi
Vũng Tàu
con Nguyễn Thị Em, Nguyễn Thị Lan cùng anh chị em, con chá...


Trình Văn Tháng
Sinh ngày: 1931
Mất ngày: 16/12/1998
Hưởng thọ: 68 tuổi
An Giang
cầu mong ba được thoát chốn mê đồ vãng sanh miền cực...


Trần Thị Bướm
Sinh ngày: 1934
Mất ngày: 02/05/2003
Hưởng thọ: 70 tuổi
An Giang
Cầu mong mẹ nương theo khói hương ,sớm vãng sanh miến c...


bui thi he
Sinh ngày: 1932
Mất ngày: 02 03 2012
Hưởng thọ: 85 tuổi
tan phong vu thu thai binh
tan phong vu thu thai binh...


Trương Thị Đạo
Sinh ngày: Sinh ngày 1924
Mất ngày: 22/4/2012
Hưởng thọ: Hưởng thọ: 88 tuổi
Ngày giỗ 02/4/2012 Xã Nghi Công Nam, N Lộc, NAn
Con là Nguyễn Giáo Tiến nguyện Mẹ nương về theo khói h...


Nguyễn Giáo Đạo
Sinh ngày: Sinh ngày 1916
Mất ngày: Mất ngày 14/4/1983
Hưởng thọ: Hướng thọ:66 tuổi
Ngày giỗ 14/4/1983 Nghi Công Nam, Nghi Lộc, NAn
Con là Nguyễn Giáo Tiến nguyện Cha nương về theo khói hư...


Nguyễn Giáo Đạo
Sinh ngày: Sinh ngày 1916
Mất ngày: 14/4/1983
Hưởng thọ: Hướng thọ: 67 tuổi
Ngày giỗ 14/4/1983 Nghi Công Nam, Nghi Lộc, NAn
Con là Nguyễn Giáo Tiến nguyện Cha nương về theo khói hư...


Nguyễn Giáo Cháu
Sinh ngày: Sinh ngày 1944
Mất ngày: 15/6/1947
Hưởng thọ: Hưởng thọ: 3 tuổi
Ngày giỗ 15/6/1947 Nghi Công nam, Nghi Lộc, NAn
Em Nguyễn Giáo Tiến nguyện Anh nương về khối hương nghe...


NGUYEN THI LOI
Pháp danh: DIEU HUU
Sinh ngày: 1928
Mất ngày: 1: 8: 2013
Hưởng thọ: 86 tuổi
TP HCM
...


TY KHEO NY THICH NU
Pháp danh: NGHYA LIEN
Mất ngày: 15 : 01: 2014
Hưởng thọ: 60 tuổi
HOI BAI
...


Ông Ngoại Nguyễn Văn Thiếp
Sinh ngày: Không rõ
Mất ngày: 1964
Hưởng thọ: Không rõ tuổi
Thái Thụy, Thái Bình
Cháu là Vũ Anh Điển nguyện ông về theo khói hương nghe k...


Mẹ Nguyễn Thị Miên
Sinh ngày: 1920
Mất ngày: 19/11/2002
Hưởng thọ: 82 tuổi
Thái thụy, Thái Bình
Con Vũ Anh Điển nguyện Mẹ nương về theo khói hương nghe...


Chị gái Vũ Thị Đông
Sinh ngày: Không rõ
Mất ngày: Không rõ
Hưởng thọ: 05 tuổi
Thái Thụy, Thái Bình
Em Vũ Anh Điển nguyện Chị nương về theo khói hương, the...


Cụ bà Nguyễn Thị Hồng
Pháp danh: Diệu Pháp
Sinh ngày: 1919
Mất ngày: 27/10/2011 ÂL
Hưởng thọ: 93 tuổi
Long An
Mong Nội sớm vãng sanh cực lạc....


NGUYỂN THỊ NHIỄU
Sinh ngày: 1902
Mất ngày: 1985
Hưởng thọ: 83 tuổi
14/2AL, LONG XUYÊN
Cháu nội là DUONG VAN ĐỒNG nương về theo hương khói nghe...


DƯƠNG VĂN HẠO
Sinh ngày: 1895
Mất ngày: 1963
Hưởng thọ: 68 tuổi
21/4AL, QUÃNG ĐÔNG, TQ
Cháu nội DƯƠNG VAN ĐỒNG thay mặt gia đinh kính nguyện N...


Võ Ngọc Hải
Sinh ngày: 1965
Mất ngày: 2003
Hưởng thọ: 38 tuổi
Tam Thanh, Tam Kỳ Quảng Nam
con là Võ Thị Ngọc Mơ nguyện cha nương về theo khói hư...


Bà VŨ THỊ BĂNG
Pháp danh: Diệu Bạch
Sinh ngày: 1934
Mất ngày: 17/01/GIÁP NGỌ
Hưởng thọ: 81 TUỔI tuổi
NINH BÌNH
...


lê thị sáu
Sinh ngày: không nhớ
Mất ngày: 25/10
Hưởng thọ: không rõ tuổi
ngọc lũ, bình lục, hà nam
cháu mong bà sớm vãng sanh cực lạc...


Lê Xuân Sơn
Sinh ngày: 1950
Mất ngày: 11/01/2012
Hưởng thọ: 63 tuổi
Thanh Hóa
Con Lê Mạnh Hùng...


Cụ ông Nguyễn Bá Nuôi
Sinh ngày: 1934
Mất ngày: 15-5-2013
Hưởng thọ: 79 tuổi
ngày giỗ 15-5 Quỳnh Trang,Quỳnh Phụ,Thái Bình
Cháu Nguyễn Hải Linh nguyện mong ông nội về theo khói hư...


cu ong từ văn yên
Mất ngày: 23/02 tại hà nội
Hưởng thọ: 79 tuổi
Tháp chàm, Ninh Thuận
...


Bố Nguyễn Văn Nhã
Sinh ngày: 1914
Mất ngày: 25/02/1956
Hưởng thọ: 42 tuổi
Ngày giỗ 25/02; Đức Hợp, Kim Động,Hưng Yên
Con Nguyễn Văn Nhận, cùng con cháu. Nguyện bố về theo kh...


tran thi tam
Pháp danh: khong tam
Sinh ngày: 1919
Mất ngày: 28.03.2005
Hưởng thọ: 87 tuổi
nha trang khanh hoa
con la nguyen thi thao ngyen me theo khoi huong nghe king som ngay si...


nguyen van hoi
Sinh ngày: 1923
Mất ngày: 26.06.1993
Hưởng thọ: 71 tuổi
nha trang khanh hoa
con nguyen thi thao nguyen ba nuong ve theo huong khoi nghe king som...


tran thi men
Sinh ngày: 1923
Mất ngày: 18.01.1985
Hưởng thọ: 63 tuổi
nha trang khanh hoa
con gai cau nguyen cho me nghe kinh som ngay sieu sanh tinh do...


nguyen van thanh
Sinh ngày: 1951
Mất ngày: 15.03.1972
Hưởng thọ: 21 tuổi
nha trang khanh hoa
em gai cau nguyen cho anh trai duoc sieu sanh tinh do...


me nguyen thi nga
Sinh ngày: sinh ngay 1942
Mất ngày: matngay 20.8/1997
Hưởng thọ: huong tho 56 tuổi
gialoc tu ky hai duong
con la nguyen van duc nguyen me nuong ve theo khoi huong nghe kinh som...


ba pham thi nga
Sinh ngày: sinh ngay 1942
Mất ngày: matngay 20.8/1997
Hưởng thọ: huong tho 56 tuổi
gialoc tu ky hai duong
chau nguyenthuyduongnguyen ba nuong ve theo khoi huong nghe kinh som n...


Quí vị muốn đăng ký hình
Sinh ngày: 12-4-2004
Mất ngày: 12-4-2014
Hưởng thọ: 10 tuổi
Hình Rạch Giá
Xin hãy liên lạc đến. Diendan.tuvien.com...


ba PHAM THI THANH
Sinh ngày: khong ro
Mất ngày: 5 thang 1 nam2007
Hưởng thọ: 83 tuổi
van phuc hai duong
chau pham thi yen nguyen ba nuong ve theo khoi huong nghe kinh som nga...


Bà tư
Hưởng thọ: 75 tuổi
Long An
...


Mẹ Trần kim Loan
Sinh ngày: 28/2/1942
Mất ngày: 22/ 3 âm lịch
Hưởng thọ: 63 tuổi
Ngày giỗ 22/3/2004 Saigon
...


TÀO XUYÊN CƯƠNG
Pháp danh: THIỆN PHÚC
Sinh ngày: 14/02/2008
Mất ngày: 23H/14/02/2008
Hưởng thọ: 1 tuổi
CẦN THƠ
CHA TÀO DÌNH PHƯƠNG NGUYỆN CON NƯƠNG VỀ THEO KHÓI HƯƠNG N...


Cu Nguyen Van Ngon
Sinh ngày: 1890
Mất ngày: 18/04/1975
Hưởng thọ: 85, tai TTYC,SL tuổi
Duc hop, Kim Dong, Hung Yen
Chau Nguyen Van Nhan cung con chau nguyen huong hon ong sieu sinh tinh...


ông mai văn chín
Mất ngày: 25/1/2009
Hưởng thọ: 62 tuổi
TP.Hồ Chí Minh
...


cô hai mai thị trường an
Hưởng thọ: 38 tuổi
TP.Hồ Chí Minh
dù cô hai ở điện ngục hay cung trời đa lợi thì hiện t...


tran van danh
Sinh ngày: mat lucmoi sinh
Mất ngày: 11.08.1994
Hưởng thọ: 2 ngay tuổi
nha trang khanh hoa
nguyen con nuong theo khoi huong ve voi phat ...


nguyen thi lem
Sinh ngày: 1932
Mất ngày: 1/7/2003
Hưởng thọ: 71 tuổi
thuy luong thai thuy thai binh
conlanguyenthithaocaunguyen chome...


TRẦN VĂN ĐÓNG
Sinh ngày: 1902
Mất ngày: 22/1/1968
Hưởng thọ: 66 tuổi
22/01/2014 Cái nước Cà Mau
Con là Trần Thanh Tươi nguyện cha nương về theo khói Hươ...


Nguyễn Van Hải
Sinh ngày: 4-11-1950
Mất ngày: 1-6-2014
Hưởng thọ: 65 tuổi
8lo11 Mat Bang An Lac So Dau Hong Bang HP
Con la Nguyễn Linh Phuong nguyen Bo nuong ve theo khoi nghe theo kin...


Cụ ông Vũ Văn Thụ
Mất ngày: 05/07/1944 âm lịch
Hưởng thọ: 39 tuổi
Giao Tiến Giao Thủy Nam Định
cháu là Vũ Văn Tiến nguyện Ông nương về theo khói hươn...


Bà TRỊNH THỊ MINH HƯƠNG
Pháp danh: DIỆU TĨNH
Sinh ngày: 5-1936
Mất ngày: 6-2014
Hưởng thọ: 79 tuổi
ĐỒNG THÁP
Con là Diệu Thiện nguyện Mẹ nương về theo khói hương n...


Trần Xa
Sinh ngày: 25/07/1937
Mất ngày: 24/02/2014
Hưởng thọ: 78 tuổi
Phú Kim,Cát Trinh,Phù Cát,Bình Định
Con là Trần Xuân Phương nguyện Cha nương về theo khói hư...


cu pham quang hăng
Sinh ngày: 1915
Mất ngày: 24/8/1982
Hưởng thọ: 67 tuổi
ba dinh ha noi
con la pham bich ngoc nguyen cha nuong ve theo khoi huong som ngay si...


cu bà dang thi yến
Sinh ngày: 1926
Mất ngày: 26/11/2011
Hưởng thọ: 86 tuổi
ba dinh - ha noi
con pham bich ngoc nguyen me nuong ve theo khoi huong ,nghe kinh som s...


cu ông pham quang hăng
Sinh ngày: 1915
Mất ngày: 24/8/1982
Hưởng thọ: 67 tuổi
ba dinh - ha noi
con la pham bich ngoc nguyen cha nuong ve theo khoi huong nghe kinh so...


NGUYỄN VĂN TUỆ
Sinh ngày: 1928
Mất ngày: 18/11/1970
Hưởng thọ: 43 tuổi
Ngày giỗ 18/11/1970 Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
Cháu nội NGUYỄN VĂN TIẾN cùng các cháu nội ngoại của ...


Ông Nguyễn Hữu Cường
Pháp danh: Đồng Thiện
Sinh ngày: 20/05/1965
Mất ngày: 01/10/2012
Hưởng thọ: 47 tuổi
Điện Bàn, Quảng Nam
Con gái Nguyễn Thị Kim Thảo nguyện Ba nương về theo khói...


Bà Vũ Thị Liên
Sinh ngày: 1926
Mất ngày: 21/09/2013
Hưởng thọ: 88 tuổi
Vĩnh Ninh, Thanh Trì, Hà Nội
Cháu là Đỗ Trọng Thịnh nguyện Bà nương về theo khói h...


Nguyễn Trọng Lê
Sinh ngày: 1920
Mất ngày: 04/02/1991
Hưởng thọ: 71 tuổi
Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ
...


Lê Thị Mạn
Pháp danh: Diệu Liên
Sinh ngày: 1920
Mất ngày: 13/08/1996
Hưởng thọ: 76 tuổi
Cao Xá - Lâm Thao - phú Thọ
Con là Nguyễn Thị Thanh Thảo...


Phạm Tuý Hoa
Pháp danh: Tâm Hương
Sinh ngày: 17/11/1936
Mất ngày: 30/12/2013
Hưởng thọ: 78 tuổi
Đồng Tháp
...


Nguyễn Tuấn Anh
Pháp danh: Minh Tú
Sinh ngày: 9/1/1987
Mất ngày: 21/7/2013
Hưởng thọ: 28 tuổi
Thành phố Hồ Chí Minh
...


Cấn Đức Cường
Pháp danh: Tự Phúc Chính
Sinh ngày: 20/11/1963
Mất ngày: 12/02/2014
Hưởng thọ: 51 tuổi
Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ
Vợ là Lê Thị Kim Cương nguyện Anh về theo khói hương ng...


Nguyễn Thị Điệp
Mất ngày: 03/03/2013
Hưởng thọ: 88 tuổi
Quỳnh Phụ - Thái Bình
Con cháu là Đào Mạnh Hùng nguyện bà nương công đức ni...


Nguyễn Thị Xòe
Pháp danh: Hiệu Diệu Xoa
Mất ngày: 14/09/2013
Hưởng thọ: 102 tuổi
Thụy Vân, Việt trì, Phú thọ
Cháu là Tạ Thị Quý nguyện Bà về theo khói hương nghe ki...


lục văn phùng
Sinh ngày: 1935
Mất ngày: 19/08/2007
Hưởng thọ: 73 tuổi
thanh trì hà nội
con là lục văn minh mong ông về cõi phật siêu sinh tịnh ...


Trần thị thà
Mất ngày: 06
Hưởng thọ: 95 tuổi
Bến Tre
Con nguyện cho bà sớm về miền cực Lạt ...


Đỗ Thị Chư
Pháp danh: Giác Chúng
Mất ngày: 27/6/2012
Hưởng thọ: 71 tuổi
3A TÂN CẢNG- F25-Q.BÌNH THẠNH-TPHCM
con là Ngô Thị Dư nguyện me nương về theo khói hương ngh...


Ngô Văn Khước
Sinh ngày: 1939
Mất ngày: 15/2/1968
Hưởng thọ: 39 tuổi
thụy văn - thái thụy - thái bình
con là Ngô Thị Dư cùng mẹ , em và các con cháu nguyện cha...


cu ong tran huu hap
Sinh ngày: 1947
Mất ngày: 30/9/1993
Hưởng thọ: 47 tuổi
doi 2 giao chau giao thuy nam dinh
con la tran huu toi nguyen bo nuong ve theo khoi huong nghe kinh som n...


Vũ Đào Hoa
Pháp danh: Diệu Thuý
Sinh ngày: 16-02-1988
Mất ngày: 19/10 /1957
Hưởng thọ: 26 tuổi
30/10/2014
Mẹ là vũ thị thu thuỷ nguyện con về theo khói hương ngh...


Vũ Thị Thu Thủy
Pháp danh: Diệu Thắm
Sinh ngày: 16-02-1927
Mất ngày: 19-10-2014
Hưởng thọ: 88 tuổi
Tam Điệp Ninh Bình
Con là Hồ Phúc Thọ nguyện mẹ nương về theo khói hương...


Vũ Ngọc Dũng
Pháp danh: Tuệ An
Sinh ngày: 19-10-1926
Mất ngày: 01-12-2013
Hưởng thọ: 88 tuổi
Lương Ngọc, Hưng yên
Con là Vũ Đào hoa nguyện cha nương về theo khói hương ngh...


Nguyễn Ngọc cầm
Sinh ngày: 1933
Mất ngày: 05/02/1969
Hưởng thọ: 36 tuổi
q8
Con là Nguyễn Ngọc Tùng nguyện Cha theo hương khói nghe ki...


Trần văn ba
Sinh ngày: 1924
Mất ngày: 1996
Hưởng thọ: 72 tuổi
Cho lon
Con la trần thị kim hoa nguyeh Cha nương vềtheo khói hường...


Lê Thị Mộng Khuê
Pháp danh: Nhuận Sang
Mất ngày: 24-3-2014
Hưởng thọ: 82 tuổi
Khu phố 7, Đức Nghĩa. TP Phan Thiết
Con là Lê Thị Mỹ Chi nguyện mẹ nương về theo khói hươ...


NGUYỄN THỊ LAN
Sinh ngày: 1940
Mất ngày: 02/9/2014
Hưởng thọ: 75 tuổi
TIÊN KHOÁN AN NỘI BÌNH LỤC HÀ NAM
Con trai Trần Văn Tiến nguyện Mẹ nương theo khói hưong ng...


Lưu Thị Nhãn
Sinh ngày: sinh năm 1930
Mất ngày: 27/10/2014
Hưởng thọ: 84 tuổi
Chợ Gạo,Tiền Giang
các cháu nguyện cầu cô sớm ngày siêu sanh Tịnh Độ...


Nguyễn Quang Tụ
Sinh ngày: 1922
Mất ngày: 10/01/2010
Hưởng thọ: 88 tuổi
Văn Quán, lập Thạch, Vĩnh Phuc
Cháu Tuấn nguyện ông nương về theo khói hương nghe kinh...


Nguyễn Thị Kính
Sinh ngày: 1922
Mất ngày: 1997
Hưởng thọ: 75 tuổi
Văn Quán, lập Thạch, Vĩnh Phuc
Cháu là Nguyễn Tuấn Linh nguyện bà nương về theo khói h...


Nguyễn Ngọc Kình
Sinh ngày: 1922
Mất ngày: 2004
Hưởng thọ: 82 tuổi
Văn Quán, lập Thạch, Vĩnh Phuc
Cháu là Nguyễn Tuấn Linh nguyện Ông nương về theo khói h...


phạm văn cương
Mất ngày: 25 tháng 10 tân mão
Hưởng thọ: 72 tuổi
tp hcm
...


Cụ Bà Nguyễn Thị Hệ
Sinh ngày: 1929
Mất ngày: 28/11/2010
Hưởng thọ: 82 tuổi
Ba Vì,Hà Nội
Con là Nguyễn Toàn Thuận nguyện Bà nương về theo khói h...


Cụ Ông Nguyễn Văn Nấu
Sinh ngày: 1927
Mất ngày: 9/5/1998
Hưởng thọ: 72 tuổi
Ba Vì,Hà Nội
...


dang thang nghi
Sinh ngày: 1919
Mất ngày: 25 /12/2002
Hưởng thọ: 83 tuổi
ap 4 xa vi binh huyen vi thuy tinh hau giang
con la chau noi,ten dang thi ngoc kieu,phap danh dieu my,chau cau mong...


tran thi cham
Sinh ngày: 1928
Mất ngày: 5/7/2014
Hưởng thọ: 86 tuổi
ngay gio 5/7 kien giang
con ten dang thi ngoc kieu,phap danh dieu my,nguyen cau cho ba ngoai n...


le van nho
Sinh ngày: 20/10/1972
Mất ngày: 29/2/2006
Hưởng thọ: huong tho 35t tuổi
xom thuong dong anh ha noi
con ten la dang thi ngoc kieu,phap danh dieu my,cau nguyen ch0 chong c...


trần thị thơm
Sinh ngày: 1917
Mất ngày: 2005
Hưởng thọ: 89 tuổi
đồng nai
...


nguyễn thị thái biên
Pháp danh: diệu an
Sinh ngày: 1960
Mất ngày: 2007
Hưởng thọ: 48 tuổi
quảng nam
...


nguyễn văn ngọc
Sinh ngày: 1911
Mất ngày: 1983
Hưởng thọ: 73 tuổi
quảng nam
...


Nguyễn Thành Đông
Sinh ngày: 1919
Mất ngày: 12-04-2010
Hưởng thọ: 91 tuổi
đồng nai
...


nguyễn thế tuân
Pháp danh: tự phúc nhân
Sinh ngày: 1919
Mất ngày: 5/6/1989
Hưởng thọ: 70 tuổi
thôn Lương quy xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội
Con là Nguyễn Thế Tám...


Lê Thị Thơm
Pháp danh: Hiệu Diệu Hương
Sinh ngày: 1926
Mất ngày: 7/6/2009
Hưởng thọ: 83 tuổi
thôn Lương quy xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội
Con Nguyễn Thế Tám về theo khói hương nghe kinh, sớm ngày...


Nguyễn Thị Tý
Pháp danh: Hiệu Diệu Hương
Sinh ngày: 1960
Mất ngày: 2009
Hưởng thọ: 50 tuổi
thôn Lương quy xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội
Con Lương Đức Huỳnh, Lương Thị Như về theo khói hương...


DUONG VAN LỚN
Sinh ngày: 1931
Mất ngày: 09-07-2006
Hưởng thọ: 75 tuổi
.LONG XUYÊN
Con Dương văn Đồng nguyện cha nương về theo khói hương ...


NGUYỄN THỊ KHUẤT
Sinh ngày: 1931
Mất ngày: 2001
Hưởng thọ: 70 tuổi
ĐÀ NẴNG
Con Dương văn Đống nguyen me nương về theo khói hương ngh...


Cụ Ông Trịnh Ngọc Tùng
Sinh ngày: 05/10/1932
Mất ngày: 20/10/2011
Hưởng thọ: 80 tuổi
24/9 Âm lịch Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
HoasCon là Trịnh Ngọc Biên, nguyện hương hồn Hiển khảo...


Võ Điình Thiệc
Sinh ngày: 01/11/1912
Mất ngày: 23-Chạp Tân Tỵ 2001
Hưởng thọ: 91 tuổi
Nghi Thịnh,Nghi Lộc,Nghệ An
Con là trưởng nam Võ Đình Quang nguyện Cha nương về theo ...


Lương Thị Tốt
Sinh ngày: Năm Mẫu Ngọ 2018
Mất ngày: 19/04/Canh Thìn 2000
Hưởng thọ: 83 tuổi
Nghi Thịnh,Nghi Lộc,Nghệ An
Con trưởng nam Võ Đình Quang nguyện MẸ nương về theo hư...


Nguyen Ba Thanh
Sinh ngày: 08/04/1953
Mất ngày: 13/02/2015
Hưởng thọ: 62 tuổi
Hoa Tien,Hoa Vang,Da Nang
...


Trương Thị Nguyên
Pháp danh: Hoa Hạnh
Sinh ngày: 1949
Mất ngày: 7/12/Giáp Ngọ
Hưởng thọ: 66 tuổi
Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Con là Trần Thị Thu Hiền nguyện mẹ nương theo khói hươ...


Đỗ thị hồng Ngọc
Sinh ngày: 1991
Mất ngày: 26-2-2015
Hưởng thọ: 25 tuổi
huyện vũ thư - tỉnh thái bình.
...


Nguyễn Thế Tuân
Pháp danh: tự phúc nhân
Sinh ngày: 1919
Mất ngày: 5/6/1989
Hưởng thọ: 70 tuổi
thôn Lương quy xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội
COn Nguyễn thế Tám cùng con cháu...


Lê Thị Thơm
Pháp danh: Hiệu Diệu Hương
Sinh ngày: 1926
Mất ngày: 7/6/2009
Hưởng thọ: 83 tuổi
thôn Lương quy xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội
Con Nguyễn Thế Tám cùng con cháu...


Nguyễn Thế Bảy
Pháp danh: Tảo Xuân
Sinh ngày: 1963
Mất ngày: 1971
Hưởng thọ: 8 tuổi
thôn Lương quy xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội
Em Nguyễn Thế Tám cùng anh em con cháu ...


CẦM VĂN HOÀ
Sinh ngày: 17/3/1956
Mất ngày: 30/10/2014;7-9 ÂIich
Hưởng thọ: 59 tuổi
Nà Cà-MChanh-MSơn-SLa
Con Trai Cầm Quang Tuyến Cùng Me Va Mọi Người Trong Nhà Ngu...


CẦM VĂN HƯỞNG
Sinh ngày: 1958
Mất ngày: 15/6/1976
Hưởng thọ: 19 tuổi
Nà Cà-MChanh-MSơn-SLa
Cháu Câm Quang tuyen nen...


Nguyễn Thị Tý
Pháp danh: Hiệu Diệu Lành
Sinh ngày: 1960
Mất ngày: 29/3/2009
Hưởng thọ: 50 tuổi
Thôn Lương Quy xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội
...


CẦM VĂN CHUM
Sinh ngày: 1920
Mất ngày: 23/12/1982;09/11Âm
Hưởng thọ: 63 tuổi
Mường Chanh-Mai Sơn-Sơn-La
Cháu Nội CẦM QUANG TUYẾN Cùng Toàn Thể Gia Dình,Họ Hàng...


CẦM VĂN HẠNH
Sinh ngày: 1962
Mất ngày: 17/3/1995;17/02 Âm
Hưởng thọ: 34 tuổi
Mường Chanh-Mai Sơn-Sơn-La
Cháu CẦM QUANG TUYẾN Cùng Toàn Thể Gia Đình Họ Hàng Nguy...


QUÀNG VĂN SÔN
Pháp danh: ĐÔNG VIỆT
Sinh ngày: 1929
Mất ngày: 12/9/2006;.20/7 ÂM
Hưởng thọ: 78 tuổi
Mường Bon-Mai Sơn-Sơn La
Cháu Ngoại CẦM QUANG TUYẾN Và Me Cùng Toàn Thể Moi Ngườ...


HÀ THỊ MẬU
Sinh ngày: 1933
Mất ngày: 13/4/2010; 20/7 Âm
Hưởng thọ: 78 tuổi
Chiềng Sung-Mai Sơn-Sơn La
Cháu Ngoai CẦM QUANG TUYẾN Cùng Mẹ Va Toàn Thể Gia Đình, ...


tran thi tung
Sinh ngày: 1921
Mất ngày: 8/01/2011
Hưởng thọ: 90 tuổi
tan le dong tan dong son thanh hoa
chau la ngo van binh cau cho linh hon ba dc sieu thoat...


Mai Văn Hân
Sinh ngày: 1913
Mất ngày: 08/07/1966
Hưởng thọ: 54 tuổi
Kim Động, Hưng Yên
Cháu nội Mai Quốc Hưng nguyện Ông và Gia tiên nương theo ...


Đỗ Thị Gấm
Sinh ngày: 1954
Mất ngày: 27/06/ năm Quý Tỵ
Hưởng thọ: 60 tuổi
Xã Tân Tây,Gò CôngĐông, TG
...


Duong Van Kiet
Pháp danh: tâm thanh
Hưởng thọ: 57 tuổi
Vinh Long
...


Huynh Van Thom
Pháp danh: Giac Ngo
Hưởng thọ: 58 tuổi
Vinh Long
...


Bui Thi Lai
Pháp danh: Tuong An
Hưởng thọ: 83 tuổi
Vinh Long
...


mẹ Hoàng Thị Sáu
Sinh ngày: 20/9/1923
Mất ngày: 21/03 Ất Dậu
Hưởng thọ: 83 tuổi
Thái Sơn An Lão Hải Phòng
...


Nguyễn Kiến Lập
Sinh ngày: 03/10/1925
Mất ngày: 21/4/2015
Hưởng thọ: 91 tuổi
21/4/2015 Vĩnh Xuân , Trà Ôn , Vỉnh Long
Con Nguyễn Kiến Khời, nguyện ba nương về theo khói hươn...


Nguyễn Kiến Lập
Pháp danh: Mười Thơ
Sinh ngày: 03/10/1925
Mất ngày: 21/4/2015
Hưởng thọ: 91 tuổi
Vỉnh Xuân,Trà Ôn, Vỉnh Long.
...


phạm văn cương
Mất ngày: 25 /10 /tân mão
Hưởng thọ: 72 tuổi
tp hcm
vãng sanh phật quốc ...


DANG VAN HAI
Sinh ngày: 1918
Mất ngày: 1948
Hưởng thọ: 30 tuổi
xa hiep hoa ,bien hoa ,dong na
CHAU NGUYEN ONG NUONG VE THEO HUONG KHOINGHE KINH,SOM NGAY SIEU SANH T...


LE VAN TAY
Sinh ngày: 1919
Mất ngày: 2/7/97
Hưởng thọ: 78 tuổi
AN BINH,BIEN HOA ,DONG NAI
CHAU NGUYEN ONG NUONG THEO KHOI HUONG NGHE KINH ,SOM NGAY SIEU SANHTIN...


LA THI DAY
Sinh ngày: 1919
Mất ngày: 11/1/2008
Hưởng thọ: 88 tuổi
AN BINH,BIEN HOA ,DONG NAI
CHAU NGUYEN BA NUONG VE THEO KHOI HUONG NGHE KINH,SOM NGAY SIEU SANH T...


LE TIEN TIEN
Sinh ngày: 15/4/1982
Mất ngày: 15/4/1982
Hưởng thọ: 1NGAY tuổi
AN BINH,BIEN HOA ,DONG NAI
CHI NGUYEN EM VE THEO KHOI HUONG NGHE KINH,SOM NGAY SIEU SANH TINH DO...


Đặng Thị Bài
Pháp danh: Tâm Thọ
Sinh ngày: 1936
Mất ngày: 14/6/2015
Hưởng thọ: 80 tuổi
Di Xuyên Quảng Nam
...


Lê Bá Đàm
Sinh ngày: 1920
Mất ngày: 4/2/2004
Hưởng thọ: 84 tuổi
An Toàn, Quảng Đức , Quảng Xương, Thanh Hóa
...